ทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพันโดยรัฐบาลไทย

The Royal Thai Government Fellowship (RTG Fellowship) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในขณะนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของโมเดลนี้ คือ การสร้าง ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0) หมายความว่า ประชากรไทยทุกคนตัองได้รับโอกาสในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร. นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพ ให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ. และการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ. และเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต สถาบันเอไอที จึงขอเชิญ Read more…

Mr. Kanin Laopirun, PhD Candidate in NRM Receives NERPS Best Presentation Award for Research on International Trade and Plastic Pollution in Southeast Asia

Mr. Kanin Laopirun, PhD Candidate in NRM Receives NERPS Best Presentation Award for Research on International Trade and Plastic Pollution in Southeast Asia Department of Development and Sustainability is pleased to announce that Mr. Kanin Laopirun, a PhD candidate in Natural Resources Management Programme received the NERPS Best Presentation Award Read more…

We are delighted to welcome a new Post-Doctoral Fellow to the Department of Development and Sustainability

We are delighted to welcome a Post-Doctoral Fellowship to Department of Development and Sustainability Bio Dr. Kaushik Khamrui is a trained Dairy Technologist presently working as Principal Scientist and Head, Dairy Technology Division, ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, India. During his student life, starting from Undergraduate level Dr. Khamrui received Read more…

Loom Nam Khong Pijai (GMS Scholarships) for Master’s Programs

Loom Nam Khong Pijai (GMS Scholarships) for Master’s Programs 2023

The Loom Nam Khong Pijai Scholarships are granted by the Royal Thai Government in honor of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. The aim is to assist human resources development in 6 GMS countries, namely Cambodia, Southern Part of China: Yunnan and Guangxi provinces, Laos, Myanmar, Vietnam and Thailand in any academic program related to the following four thematic areas:

(more…)

Gender and (de) coloniality: sharing some Latin American Concept and Social Experiences

Special Lecture: Gender and (de) coloniality: sharing some Latin American Concept and Social Experiences  Date: Wednesday,15th February 2023 Time: 11:00 AM – 12.00 P.M. (ICT/GMT+0700 Bangkok Time)Venue: Room S101, SERD Building, AIT, Thailand The Department of Development and Sustainability is pleased to invite you to the Special Lecture titled Gender and (de) Read more…

Ms. Preeyaporn’s Publication the Research Paper entitled ” Determinants of water use saving behavior toward sustainable groundwater management”

Ms. Preeyaporn’s publication the research paper entitled ” Determinants of water use saving behaviour toward sustainable groundwater management” We are pleased to share Ms. Preeyaporn Muenratch’s most recent publication the research paper entitled ” Determinants of water use saving behaviour toward sustainable groundwater management” . She was a Development and Read more…